LATEST WELSH SPORTS NEWS

Save the date!

 

We’re pleased to let you know that the we have booked the 32nd Welsh Sports Hall of Fame Annual Awards Dinner on the evening of Thursday 14th September 2023 at the Cardiff City Stadium.

We would like to thank our headline sponsors Cardiff Metropolitan University and principal sponsors Loosemores Solicitors for their continued support.

The event, as usual, will recognise some of the greatest names in Welsh sport and there will be some new “all-time greats” additions made to our Roll of Honour, so we hope you can join us for this celebratory sporting event.

Please save the date in your diary and we will send the booking link out to you in our next update.

We look forward to you joining us at what is always a memorable & enjoyable event.

Best regards,

Lynn Davies (President) and Laura McAllister (Chair)
Welsh Sports Hall of Fame

 

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi ein bod wedi trefnu  Cinio Gwobrwyo Blynyddol Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru yn cael ei gynnal am yr 32ain tro nos Iau 14 Medi 2023 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Hoffem ddiolch i’n prif noddwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Loosemores Solicitors am eu cymorth.

Fel yr arfer, mae’n debygol y bydd rhai o enwogion mwyaf chwaraeon yng Nghymru yn bresennol ar noson fawr cyn a chaiff rhai “mawrion yr oesoedd” newydd eu hychwanegu at ein Rhestr Anrhydedd.

Nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur, byddwn yn anfon dolen archebu yn ein diweddariad nesaf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld mewn digwyddiad sydd bob amser yn un cofiadwy a phleserus.

 

Cofion gorau,

Lynn Davies (Llywydd) a Laura McAllister (Cadeirydd)
Welsh Sports Hall of Fame