LATEST WELSH SPORTS NEWS

Book your Tickets today!

On Thursday 14 September 2023, the Welsh National Charity will host the Welsh Sports Hall of Fame Annual Roll of Honour Dinner at Cardiff City Stadium.

Join us for our 32nd Annual Roll of Honour Dinner where, once again, we will be celebrating the achievements of Welsh sports men and women alongside announcing who will be joining the list of “all-time greats” Roll of Honour.

We would like to thank our headline sponsors Cardiff Metropolitan University and principal sponsors Loosemores Solicitors for their support.

The cost is £70 (inc. fees) per individual ticket and £700 (inc. fees) per round table of 10. If you are a member of a sporting association then the individual ticket price is £50 (inc fees)and a table of 10 is £500 (inc fees).

There is an option to host a Welsh sports star and their partner on your table if you wish to. Just let us know if you would like to take up this option.

Payment for tickets is via Eventbrite with a credit or debit card.

Best wishes,

Lynn Davies (President) and Laura McAllister (Chair)

Welsh Sports Hall of Fame


Annwyl Gyfaill,

Ar ddydd Iau 14 Medi 2023, bydd Elusen Genedlaethol Cymru yn cynnal Cinio Rhestr Anrhydeddau Blynyddol Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Ymunwch â ni ar gyfer ein 32ain Cinio Rhestr Anrhydeddau Blynyddol lle byddwn, unwaith eto, yn dathlu llwyddiannau dynion a merched ym myd chwaraeon Cymru. Byddwn hefyd yn cyhoeddi pwy fydd yn ymuno â’r Rhestr Anrhydeddau “mawrion oes”.

Hoffem ddiolch i’n prif noddwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd a chwmni cyfreithwyr Loosemores am eu cefnogaeth.

Pris tocyn unigol yw £70 (gan gynnwys ffioedd) a phris bwrdd crwn o ddeg yw £700 (gan gynnwys ffioedd). Os ydych yn aelod o un o gyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon a hamdden corfforol yng Nghymru, yna pris tocyn unigol yw £50 (gan gynnwys ffioedd) a phris bwrdd crwn o ddeg yw £500 (gan gynnwys ffioedd).

Mae opsiwn hefyd i groesawu un o sêr chwaraeon Cymru a phartner y seren ar eich bwrdd os dymunwch. Rhowch wybod i ni os hoffech ddewis yr opsiwn hwn.

Telir am docynnau trwy Eventbrite gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

Dymuniadau gorau,

Lynn Davies (Llywydd) a Laura McAllister (Cadeirydd)
Welsh Sports Hall of Fame